Hvad er SPROGENSE?

SPROGENSE er en folkelig og faglig sprogfestival i Bogense, hvor alle er velkomne. Det er en involverende og interaktiv event med en bred målgruppe, og hvor sproget er omdrejningspunktet. 

Næste udgave af sprogets folkemøde afholdes den første weekend i maj 2025.

Baggrunden

I 2019 flyttede Dansk Sprognævn til Bogense. Dansk Sprognævn arbejder med at følge det danske sprog, fastlægge dansk retskrivning og rådgive alle om det danske sprog. Sprognævnet rummer en række af landets fremmeste eksperter i dansk, som gerne går i dialog med alle sproginteresserede.

Dansk Sprognævn og Nordfyns Erhverv og Turisme har indgået partnerskab om sprogfestivalen SPROGENSE i Bogense. Navnet SPROGENSE er en sammentrækning af ordene ”Sprog” og ”Bogense” og spiller på den måde både på den lokale forankring og selve den sprogfaglighed som festivalen har som omdrejningspunkt.

Partnerne ønsker at skabe en festival netop dér hvor sprogets ”hjerte” er placeret, og således sammen at udvikle Danmarks nye samlingssted for det danske sprog. Målet er at sætte SPROGENSE og Nordfyn på Danmarkskortet med en årligt tilbagevendende folkelig begivenhed, sprogets folkemøde.

Sprogfestivalen SPROGENSE i Bogense er folkelig og faglig fejring af sproget.
Siden den første SPROGENSE i september 2021 har mange tusinde gæster besøgt Bogense og i 2023 cementerede sprogfestivalen sig som stedet, hvor de besøgende og sprogelskere fejrer sprogets mangfoldighed, og hvor fx sprogforskere, forfattere, og professionelle kommunikatører, kommunikationsrådgivere og andre fra de sproglige fagfællesskaber deler viden, debatterer og mødes til sproglig fordybelse.

Dansk Sprognævn

Dansk Sprognævn er en statslig forskningsinstitution under Kulturministeriet. Dansk Sprognævn udgiver den officielle danske retskrivningsordbog samt Nyt fra Sprognævnet, der behandler emner og temaer, især om sprogets udvikling. Desuden indsamler Dansk Sprognævn nye danske ord og har en oplysningstjeneste, der gratis besvarer spørgsmål fra offentligheden om dansk sprog og sprogbrug.

Nordfyns Erhverv og Turisme

Nordfyns Erhverv og Turisme arbejder professionelt med events, er passionerede ift. udvikling, markedsføring og implementering af events og har samtidig en bred vifte af ressourcer og arbejder strategisk med eventudvikling, gæsteoplevelser, kommunikation og effektvurdering.

Vision

Visionen for SPROGENSE er at skabe et folkemøde for det danske sprog. Det vil være en involverende, interaktiv og folkelig event med en bred målgruppe.

Sproget knytter os sammen som samfund, og festivalen skal være for alle danske sprogbrugere. Børn og voksne vil få ny glæde og indsigt i det danske sprog gennem leg og konkurrencer. Sprogkunstnere vil få en scene og et publikum. Forskere og andre sprogeksperter vil møde hinanden og dele deres viden, men også præsentere den bredt. Erhvervslivet vil få lejlighed til at fremvise de nyeste danske sprogprodukter både til tekst og tale.

Alle vil møde hinanden i et sprogligt fællesskab uden skranker. Målet er at komme i tættere kontakt med danskerne gennem direkte dialog om sproget, og således at skabe folkelig opmærksomhed om sproget gennem en lokalforankret begivenhed med national bevågenhed. Det vil være en involverende, interaktiv og folkelig begivenhed med en bred målgruppe.

Store ambitioner og læringspotentiale

Festivalen blev afholdt første gang i september 2021, og visionen var at udvikle festivalen over en 3-årig periode med stigende gæstetal hvert år. Målet var at festivalen bliver en fast tilbagevendende begivenhed der hvert år opnår national opmærksomhed og tiltrækker et stort antal gæster til det nordfynske. Det mål blev indfriet i september 2023, og parterne bag sprogfestivalen, Dansk Sprognævn og Nordfyns Erhverv og Turisme, fortsætter derfor det stærke og tætte samarbejde om SPROGENSE.

Ambitionerne for projektet og festivalen er store. Målet for de kommende års festivaler er at skabe endnu flere sproglige oplevelser for alle besøgende – og visionen er fortsat at SPROGENSE bliver udvikler sig til sprogets folkemøde.

Målet er at skabe en sprogfestival med både lærerige, sjove, underholdende og interaktive elementer, og at det bliver en oplevelse for såvel børnefamilier, børnehaver, skoleelever og deres lærere, studerende, erhvervslivet og vidensinstitutioner.