Engelsk og globalisering i Danmark – et sprogligt landskab i forandring

kr. 0,00

Efter 2. verdenskrig er engelsk i stigende grad blevet etableret som et vigtigt sprog i Danmark, og i dag indtager sproget en helt unik rolle i det danske (sprog)samfund. Dansk er fortsat det dominerende sprog fra Gedser til Skagen, men at kunne begå sig på engelsk er blevet en standardforventning.

Foredraget vil blive tolket til tegnsprog.

Lørdag den 16. september kl. 10.15 – 11.05.

Kategori:

Beskrivelse

Vi støder på engelsk i reklamer, på butiksskilte, i supermarkedet, på arbejdspladsen, i skolegården, på cafeen, i supermarkedet, på restauranten, i sportsklubben, på internettet, i kærlighedserklæringer, ja snart sagt alle steder.

I dette foredrag vil Dorte Lønsmann, Janus Mortensen og Jacob Thøgersen gøre os klogere på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om danskernes brug af og holdninger til engelsk i 2022, og ikke mindst den udvikling de ser i forhold til en lignende undersøgelse fra slutningen af 1990’erne.

De fortæller også om en igangværende interviewundersøgelse, der viser at der findes mange forskellige og ofte modstridende holdninger til engelsks tilstedeværelse i Danmark. Foredraget er baseret på ENIDA-projektet hvor de med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøger hvordan det engelske sprogs status har udviklet sig i løbet af de seneste 25 år, og hvor de ved hjælp af forskellige metoder forsøger at afdække den rolle sproget spiller i dagens Danmark.